Milieu en Subsidie

Op de hele wereld moeten we verstandig en verantwoord omgaan met het milieu, simpelweg omdat we er zelf als mens middenin staan en van afhankelijk zijn. Een vervuild of verwaarloosd milieu levert niet alleen een trieste aanblik (dat is nog het kleinste probleem), maar leidt beslist tot een lagere gezondheidsstandaard, ziektes, en in het ergste geval verkorting van de gemiddelde levensverwachting.

Hoogste tijd dus om hier aandacht aan te besteden, en dat doet U o.a. door stappen te ondernemen om zuiniger om te gaan met de energie die U dagelijks gebruikt.

Op onze pagina ‘Beter Omgaan met Energie‘ laten we enkele voorbeelden zien hoe U dit doel kunt bereiken, en op de pagina ‘Subsidie Mogelijkheden‘ informeren we U hoe de Nederlandse staat U hierbij financieel kan helpen.