Subsidiemogelijkheden

De Nederlandse overheid biedt subsidiemogelijkheden aan aan particulieren, Verenigingen van Eigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders. Dit initiatief valt onder het ISDE-beleid, ofwel Investeringssubsidie Duurzame Energie. De Energiesubsidiewijzer geeft informatie over de mogelijkheden om subsidie te ontvangen van de rijksoverheid, de provincie of uw gemeente.

De Energiesubsidiewijzer is ontwikkeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (www.RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.Energiesubsidiewijzer.nl

Ook de Vereniging Eigen Huis heeft veel informatie op de website over de vormen en voorwaarden van subsidies.

Regeling van Uw energiesubsidie-aanvraag

Klimaatarchitect heeft vele jaren ervaring met het het regelen van deze subsidies en leningen voor hun klanten. Neem daarom contact met ons op, en dan gaan wij met U bespreken of U in aanmerking komt, hoeveel U kunt verwachten als subsidie, en hoe het benodigde papierwerk geregeld moet worden.